bootstrap html templates

Osoby związane z "Familią"

Zarząd Gdyńskiego Stowarzyszenia „Familia” to:


  •     Prezes: Piotr Chacuk
  •     Wiceprezes: Mateusz Bogdański
  •     Skarbnik: Wioletta CzaplejewiczPracownicy świetlicy na Grabówku:


  •      Kierownik: Wioletta Czaplejewicz


  •      Grupa I -  Aleksandra Bortkun
  •      Grupa II - Karolina Dobosz i Łukasz Starostka (psycholog)Wspracia we wszystkim udzielają nam:


  •      Ks. Prałat Piotr Topolewski z parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny.
  •      Ks. Krzysztof Gidziński
  •      Wolontariusze.
  •      Ludzie dobrej woli.