site design templates

Osoby związane z SPOT Familia

Zarząd Gdyńskiego Stowarzyszenia „Familia” to:


 •     Prezes: Piotr Chacuk
 •     Wiceprezes: Mateusz Bogdański
 •     Skarbnik: Wioletta CzaplejewiczPracownicy SPOT Familia na Grabówku:


 •      Kierownik: Wioletta Czaplejewicz


 •      Grupa I -  Anna Korwel (wychowawca)
 •      Grupa II - Karolina Dobosz
 •      Psycholog - Łukasz Starostka


Wspracia we wszystkim udzielają nam:


 •      Ks. Prałat Piotr Topolewski z parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny.
 •      Ks. Krzysztof Gidziński
 •      Wolontariusze.
 •      Ludzie dobrej woli.